Doelstelling

doelstellingDe doelstelling van het DIN-Fonds is:

Opvang en/of bemiddeling van de Dalmatische Hond die in nood verkeert, waarbij het welzijn van de hond altijd op de eerste plaats komt.

Gedurende de jaren dat het DIN-Fonds nu functioneert, zijn er heel veel Dalmatische Honden via het DIN-Fonds aan een nieuwe baas geholpen. Als de hond vanuit de thuissituatie herplaatst kan worden, wordt hieraan de voorkeur gegeven. Is dit niet mogelijk dan wordt de hond opgevangen. Als het gedrag van deze hond niet direct goed te beoordelen is zal hij eerst een korte tijd in de opvangkennel verblijven, om zo een beter beeld van het karakter te krijgen en eventueel ongewenst gedrag te verbeteren. In het belang van de hond zal pas hierna tot plaatsing over worden gegaan om zo de kans van slagen te vergroten.